เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

188  ม.21  ถ.สุขาภิบาล1  ต.บุ่ง

อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ

โทรศัพท์     045-511382-3

โทรสาร      045-511982-3