เลขที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย  จำกัด
ธนาคารกรุงไทย  413 – 1 – 36685 – 1  สาขาหนองคาย
ธนาคารออมสิน  0506 – 2120 – 775 – 7  สาขาหนองคาย
ธนาคาร ธกส.   052 – 2 – 66270 – 6  สาขาหนองคาย
**เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาโทรแจ้งสหกรณ์ฯ
ที่เบอร์  0-4242-2845 ด้วยนะค่ะ สหกรณ์ฯ จะออกใบเสร็จรับให้ค่ะ…