ชื่อโครงการ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 – ขนาด 1.5 * 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย – ป้ายขนาด 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย – ป้ายขนาด 1 เมตร

Posted by:

ประกาศ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 – ขนาด 1.5 * 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย – ป้ายขนาด 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย – ป้ายขนาด 1 เมตร

– ดาวน์โหลดที่นี่

 

0

Add a Comment