1

2

3

4

5

6

7

website counter

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ....

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3...

556

ปฎิทิน

สิงหาคม 2018
อา พฤ
« ส.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

8